Lắp ráp Ninja tấn công khinh khí cầu hải tặc 06029

250.000₫
Ráp Ninja 8301
180.000₫

Ráp Ninja 8301

180.000₫
Ráp Ninja SY859
195.000₫

Ráp Ninja SY859

195.000₫

Lắp ráp tàu cướp biển 37042

210.000₫

Lắp ráp tàu cướp biển 3100

165.000₫

Lắp ráp Nexo Knight 14011

190.000₫

Lắp Ráp Nexo Knights 14004 Xe Kéo Nham Thạch Hủy Diệt

235.000₫

LẮP RÁP NEXO KNIGHTS 10488 PHI CƠ PHÓNG GƯƠM VÀ XE CỦA CLAY

295.000₫

Lego Nexo Knights 10486 - Thư Viện Merlok

190.000₫

Lắp ráp Nexo Knights ngựa máy chiến đấu của Lance 10485

165.000₫